About our company
VZDĚLÁNÍ
Jsem profesionální koučka s certifikací Global European Individual Award - Senior Practitioner. Absolvovala jsem roční akreditovaný výcvik, pod záštitou International Coaching Federation (ICF) v metodě Somatického koučování v institutu Biosyntézy, který je cestou, jak vnímat klienty celostně. Jde o unikátní spojení, které dává koučovacím technikám komplexnost, a ještě větší sílu. Umožňuje určité čtení tělesných postojů a řeči těla. Tím, že somatické koučování zahrnuje tělo jako důležitou součást, umožňuje vytvářet větší prostor pro změnu. Vzdělávání je celoživotní proces, proto si svou odbornost neustále doplňuji řadou dalších výcviků a supervizí.

první krok znamená chtít...